Overzicht Koningen Schutterij St. Gertrudis

In de onderstaande tabel staan de Schutters vermeld welke in het genoemde jaar de koningsvogel hebben afgeschoten. De oudste bekende koning is uit 1653, Merten Gelen. 


Van deze koningen is ook het koningszilver nog in het bezit van de schutterij.

JaarKoning
1653Merten Gelen
1816J.W. Offermans
1825J. Leunissen
1842H.H. Willems
1845H.H. Willems
1869F.J.H. Pijls
1876J.W. Offermans
1880N.J. Custers
1881H. Crijns
1886Jos Sieben
1887Jos Sieben
1891Jan Cox
1896P.H. Heijnen
1902H.N.D. Heijnen
1907Jos Hensen
1908Sebastianus Hahn
1909Jan Baggen
1910J.H. Gielkens
1911J.J. Offermans
1920J.J. Offermans
1921H. Roberts
1922A. Leunissen
1923J.J. Offermans
1924W. Debeye
1925J.Offermans
1926J.Offermans
1927H.Janssen
1928H.Janssen
1929L.Christus
1930N.Beers
1931L.Christus
1932F.Pernot
1933L.Christus
1934J.Offermans
1935J.Bodde
1936J.Cremers
1937J.Offermans
1938H.M. Leunissen
1939P.Veeke
1940/45Geen schieten
1946H.Bovens
1947J.Cremers
1948A.Lenders
1949C.Roberts
1950P.Lenders
1951A.v.d.Buys
1952J.Cremers
1953J.Leunissen
1954H.Penders
1955W.Kruitwagen
1956C.Roberts
1957J.Geurten
1958P.Clement
1959J.Leunissen
1960J.Quaedackers
1961C.Roberts
1962F.Joosten
1963J.Stevens
1964J.Quaedackers
1965P.Latten
1966B.Roberts
1967F.Joosten
1968W.v.Goethem
1969H.Voncken
1970J.Baggen
1971J.Leunissen
1972P.Latten
1973B.Roberts
1974C.Roberts
1975H.Giesbers
1976J.Leunissen
1977M.Roberts
1978W.Kruitwagen
1979M.Tiggelovend
1980P.Thijssen
1981E.Austen
1982H.Voncken
1983C.Roberts
1984A.Leunissen
1985B.Kruitwagen
1986P.Thijssen
1987L.Meisen
1988W.Meulenberg
1989L.Meisen
1990C.Pernot
1991T.v.Melis
1992J.Roberts
1993L.Meisen
1994J.Quaedackers
1995M.Roberts sr.
1996W.Berghuis
1997D.Deteren
1998F.Kampkes
1999F.Kampkes
2000R.Pedriwiaty
2001H. Smink
2002H. Voncken
2003R. de Vaan
2004H. Leunissen
2005M. Roberts jr.
2006H. Leunissen
2007R.Ubachs
2008R.Ubachs
2009H. Leunissen
2010H. Leunissen
2011R. Pelt
2012Pieter Roberts
2013Maurice Nooijen
2014Tjeu Roberts
2015Lei Meisen
2016Remco Poels
2017Jos Wilhelm
2018Jean Joosten
2019H. Leunissen
2020x
2021Henri Theunissen