Jong St. Gertrudis

Welkom bij Jong St. Gertrudis hét jeugdkorps voor kinderen van 6 tot 12 jaar!

Als onderdeel van Schutterij St. Gertrudis biedt JSG de mogelijkheid aan jonge kinderen om kennis te maken met de schutterscultuur in combinatie met een muzikale opleiding.

Jongens en meisjes krijgen een individuele opleiding waarin ze muziek leren lezen en spelen. Daarnaast repeteren ze ook gezamenlijk om zo het samenspel aan te leren.

Jong St. Gertrudis zal als zelfstandig jeugdkorps diverse activiteiten in Amstenrade opluisteren en of begeleiden. Met eigen activiteiten en opleidingen zullen de kinderen van Jong St. Gertrudis zich klaarstomen om vanaf hun 12e over te stappen naar de drumband van Schutterij St. Gertrudis.

Met Jong St. Gertrudis houdt Schutterij

St. Gertrudis de betrokkenheid en aanwezigheid van jonge jeugd in stand.

In 1953 was het de kleen sjutterie waarmee jonge kinderen zich aan de schutterij verbonden. Met functies als bieleman, koningspaar en geweerdragers, werd samen met een aantal jonge tamboers een echte schutterij gevormd.

Uit deze groep is uiteindelijk ook de georganiseerde drumband van de schutterij ontstaan. Voor die tijd waren er maar één of twee tamboers die de schutterij hielpen om in de maat te lopen.

Ook in de periode daarna waren er altijd jonge kinderen betrokken bij de vereniging. Vaak kinderen van leden die met hun vaders mee kwamen. De aanwas was dan ook sterk afhankelijk van de generaties binnen de schutterij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rond 2013 resulteerde intensieve inzet en werving tot een grote groep jeugd in opleiding. Deze groep kon zelfs als zelfstandige jeugddrumband functioneren.

Met Jong St. Gertrudis en het daaronder liggende jeugd- en opleidingsplan zetten we de stap in een gestructureerde betrokkenheid van jonge kinderen en dragen we de cultuur en het bijbehorende plezier over voor de toekomst.