Alg. Informatie

Adressen:

Sjöttelokaal Country Home JanVanCep.

Hoofdstraat 11
6436CA Amstenrade
Tel. 046-4421408
FB @janvancep

 

Sjöttehoes. Schiet-, exercitie en muziekterrein.

Limietweg 30
6436 GA Amstenrade

Zomerseizoen elke vrijdag vanaf 19:00 vrij entree. Oefenen in schieten en exercitie.

Het hele jaar door op maandag vanaf 19:00. muziekrepetities 
Bezoekers zijn welkom

 

Contact met bestuur:

secretarisgertrudis@gmail.com


Rekeningnummer
NL93 RABO 0102 7075 10 t.n.v.  Schutterij St. Gertrudis Amstenrade