LEI MEISEN BESCHERMHEER SCHUTTERIJ ST. GERTRUDIS AMSTENRADE

LEI MEISEN BESCHERMHEER SCHUTTERIJ ST. GERTRUDIS AMSTENRADELei Meisen is de nieuwe beschermheer van schutterij St. Gertrudis Amstenrade. Op voordracht van het bestuur zijn de ledenvergadering en het erebestuur unaniem akkoord gegaan met zijn benoeming. Meisen, 70 jaar oud en woonachtig in Zuid Spanje, heeft het aanbod enthousiast aanvaard: “ Ik vind het een geweldige eer, maar voel ook een grote verantwoordelijkheid. Het is fijn dat ik op deze manier nog van betekenis kan zijn voor de schutterij, waar toch een deel van mijn hart ligt.”
Meisen was, tot aan zijn verhuizing vanuit Limburg naar het buitenland, zo´n 14 jaar lid van St.Gertrudis en vier keer koning. Volgens voorzitter Paul Roberts van de schutterij was de keuze voor Meisen niet moeilijk: “ in het verleden was het gebruikelijk dat de burgemeester van Amstenrade, later Schinnen, beschermheer werd. Maar na de gemeentelijke herindeling tot Beekdaelen met wel 10 schutterijen is dat niet meer zo vanzelfsprekend. We kennen Lei als iemand met een grote betrokkenheid bij het schutterswezen. Hij heeft een positieve instelling, is een verbinder en heeft zich bewezen als een echte ambassadeur voor onze vereniging. In zijn artikelen in het Limburgs Schutters Tijdschrift laat hij zien dat hij met een helikopterview problemen tegemoet treedt, hij kijkt over de grenzen van onze schuttersbubbel heen als het gaat om het zoeken naar oplossingen. Met alle veranderingen om ons heen, die ook van invloed zijn op de schutterij, hebben we zo iemand nodig.
In de voorbesprekingen was de afstand tussen Amstenrade en het woonadres van Lei Meisen nog een punt van aandacht. Een groot deel van de communicatie zal via sociale media moeten verlopen en verder zal de nieuwe beschermheer zo vaak als nodig is afreizen naar het kasteeldorp. Van beide kanten is afgesproken om over een jaar kritisch te bekijken of dit een vruchtbare samenwerking niet in de weg heeft gestaan. Maar de verwachtigen zijn positief.
Intussen heeft Lei Meisen veel zin in zijn nieuwe functie: “ als adviseur zal ik de vereniging begeleiden bij de belangrijke vraagstukken waar de schutterij voor staat. Na de ingrijpende invloed van Covid en interne ontwikkelingen is het nieuwe bestuur de juiste weg omhoog ingeslagen. Er hebben zich inmiddels ook weer nieuwe leden gemeld. Dus dat is positief. Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. In de hele schutterswereld wordt geworsteld met vragen over de aantrekkelijkheid van de schutterij voor jongere generaties, hoe de schuttersfeesten meer aantrekkelijk te maken voor het publiek en hoe de band met de dorpsgemeenschap versterkt kan worden. Ik heb daar wel ideeën over en het is fijn als ik in die discussie mijn steentje kan bijdragen. En daarnaast heb ik nu een goede reden om met enige regelmaat naar Limburg te komen. Ook niet verkeerd!”

De nieuwe beschermheer zal tijdens het patroonsfeest in maart 2022 officieel geïnstalleerd worden op het kasteel van Amstenrade.