Processie

De schutterij begeleidde van oudsher de processie.
Een aantal schutters liep als erewacht aan weerszijden van de Hemel, waar pastoor met het Allerheiligste onder liep.
Direct na de oorlog wilde pastoor Goessens de “verkenners” naast de Hemel laten lopen.
De schutters accepteerden dit niet; vader Kruitwagen plaatste een gebalde vuist in de rug van zijn zoon met de woorden “En hei bliefste loope”.
Zo behielden de schutters hun plaats in de processie.
Echter vanaf 1970 trekt deze religieuze stoet niet meer, ze was eenmaal afgelast wegens slecht weer, daarna werd als argument aangevoerd dat het te druk was op de weg en verdween de processietraditie mettertijd.

Print Friendly, PDF & Email