Paul Jonkers ontvangt een KO op de receptie van de schutterij.

Paul Jonkers

Paul Jonkers

Helemaal aan het eind van de receptie marcheerde Harmonie de Nederlanden de feesttent binnen. Zij kwamen een serenade aan de jubilarissen brengen, maar in de slipstream kwam burgemeester Frissen met wethouder Quadvlieg de feesttent ingekomen. De burgemeester hield een korte algemene toespraak en vroeg daarin of Paul Jonkers naar voren wilde komen. Tot zijn verrassing en die van zijn vrouw mocht burgemeester Frissen hem vertellen dat was benoemd tot “Lid in de orde van Oranje Nassau”.